Bedrijfseconomisch

Soms moet er meer inzicht zijn om beslissingen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld inzicht in de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit van een onderneming.

Liquiditeit
Zijn er voldoende middelen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen? Liquiditeit geeft u inzicht in de financiële situatie op korte termijn.

Solvabiliteit
De verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. Solvabiliteit geeft u inzicht in de financiële situatie op de langere termijn.

Rentabiliteit
U krijgt inzicht in de winstgevendheid van een onderneming.

Wij kunnen helpen met het opstellen van:
-  Budgetten
-  Berekeningen kengetallen als solvabiliteit en rentebiliteit
-  Opzetten van liquiditeitsprognoses

Vragen?
Neem contact met ons op.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Admana biedt ons een prima ondersteuning". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------